ประขุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 25 พ.ค. 2560  เววลา 10.00 น. 
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประธานการประขุมคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย 

18622101_1387932287952359_4912876375425713275_n   18698547_1387932664618988_1631857365486272834_n    18622192_1387932497952338_24096408708814274_n

18670842_1387932317952356_3136969077561495084_n     18582586_1387932417952346_1727416044318320539_n

18698424_1387932357952352_2436352242396773235_n     18619987_1387932707952317_2132798007992789451_n

18622440_1387932754618979_2794176953279538327_n     18622689_1387932451285676_5926537205139755102_n

                                                     18582423_1387932604618994_2032063015573885081_n