ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลโครงการ “ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560”

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลโครงการ “ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560”
…ขอแสดงความยินดี กับ พระครูสิริสุตานุยุต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย
(ลำดับที่ 71
)
และ นางฉวี  ธนูสาร  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
(ลำดับที 72)
 รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน…

85435  109071  109072

109073  109074  109075