บริการที่ดี คือ หน้าที่ของเรา

22 สิงหาคม 2560
นายสุชิน  เยโท้  ผอ. สกสค. จังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วย  นายกิติภูมิ  ธนกุลบูรณกิจ  และ นายอนุรักษ์  ถึงจันทร์
ได้ออกให้บริการสมาชิก ณ อำเภอทุ่งเสลี่ยม  เพื่อบันทึกข้อตกลงการเป็นผู้จัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_000122-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_000222-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0005 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0006 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0007 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0008 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0009 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0010 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0011 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0012 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0013 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0014 22-8-60 ผอ.อุเทน_๑๗๐๘๒๔_0015 S__28803075 S__28803076 S__28803077 S__28803078 S__28803079 S__28803080 S__28803081 S__28803082 S__28803083 S__28803084 S__28803085 S__28803086 S__28803087 S__28803088 S__28803089