นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และคณะ เข้าตรวจติดตามข้อเท็จจริงของโครงการสวัสดิการแก้ปัญหาหนี้วิกฤติ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.
นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และคณะ เข้าตรวจติดตามข้อเท็จจริงของโครงการสวัสดิการแก้ปัญหาหนี้วิกฤติ จังหวัดสุโขทัย

S__58908676

S__58908678

S__58908679