นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 

S__35790868S__35790866
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 59
โดยมี นายเชวง  เม็งเกตุ ผอ. สกสค. พิษณุโลก และนายสาย  โกศล  ผอ. สกสค. สุโขทัย
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ