ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าลานร่มเย็น จังหวัดตาก

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดยการนำของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ สกสค. นำคณะทอดผ้าป่าสามัคคี  ในวันที่ 1 เมษายน 2560
ณ วัดป่าลานร่มเย็น จังหวัดตาก  ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 180,000 บาทเศษ

…ขออนุโมทนาส่งบุญทุกๆ ท่านขอให้เจริญ แข็งแรง ร่ำรวย สำเร็จทุกประการ เทอญ…

10942   10943   10944

216775   17626567_1328315640580691_4632992712369627894_n

10930   10931   16805

16804   216667

10929   10905

10906  10910

10908  10919  10938   10532

10545   10534   10539

10905   10935

10915   10535

10924   10914