ร่วมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

KKRk40yPpE_1476678606

สถิตย์อยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย