ชี้แจงการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ชี้แจงการแก้ปัญหา
หนี้สินภาวะวิกฤติ  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
มีสมาชิกเข้าร่วมรับฟัง 27 คน

S__5431319     S__5431315

S__5431312

S__5431313      S__5431316

S__5431310