ชี้แจงการลงทะเบียนการแก้ปัญหาหนี้ขั้นวิกฤติ

นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ชี้แจงการลงทะเบียน
การแก้ปัญหาหนี้ขั้นวิกฤติ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน
สกสค. จังหวัดสุโขทัย

37331      37329

37330      37332