จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 2 มีนาคม 25614  เวลา 11.05 น.
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.  จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ นางวราพร  เกตุสระ  บุตร ของนางรำเพย  ม่วงเขียว  สมาชิก ช.พ.ส.  เลขประจำตัว 038734  สังกัด อื่นๆ (เก็บนอกฯ) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561  ด้วยเหตุ โรคไต/ความดันโลหิตสูง

102955  102954   102956