จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ ทายาท นางสมสมร วงศ์วิเศษ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต 2

96208

96211

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ ทายาท ครูสมใจ กสิกิจ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต 2

96925

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ ทายาท นายปรีชา ธรรมราช ข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต 2

S__68616195

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ ทายาท ครูนางสุรภี เลี้ยงไกรลาศ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต 2

97416