จนท.สกสค.จังหวัดสุโขทัย เข้าพบประสานงานการติดตามหนี้ค้างชำระธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 12.15 น. นางธิดา  สกุณี  นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย เข้าพบประสานงานการติดตามหนี้ค้างชำระฯ
ณ ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย โดยมีท่านเขตออมสิน และผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ
ให้การต้อนรับในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง
58927 58930