งานเกษียณอายุราชการครูฯ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 กันยายน 2560  เวลา 11.00 น.
นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัยร่วมงานเกษียณอายุราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
โดยมี นายปิลัทธ์  อุดมวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานในพิธี

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0112   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0111

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0083   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0026   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0004

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0008   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0009   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0010   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0011

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0012  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0015  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0021

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0025   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0027   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0028

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0029  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0031  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0032

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0033  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0034  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0042  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0043

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0044  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0050  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0051

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0052  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0053

 เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0058  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0059  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0062

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0063  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0065

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0066  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0067

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0068  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0069  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0070

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0073  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0075  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0076  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0077

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0078 เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0082 เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0083

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0084 เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0086

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0087   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0088  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0089

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0091   เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0092

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0094  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0095

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0098  เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0106

เกษียณ อ.เมือง 229_๑๗๐๙๒๓_0109