งานประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงเกษียณฯ ปี 2560 ณ จังหวัดนครนายก

15-17 กันยายน 2560  
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงเกษียณฯ  ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 กันยายน 2560 (ภาคบ่าย) ประชุมเรื่องการทำวิทยฐานะ
15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0169  S__9568303  15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0206

15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0198  15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_019321740364_1498221603590093_3133887633047031366_n  21751822_1498221670256753_6291598003494904101_n

21761758_1498946733517580_4685909731172214083_n  21764832_1498946696850917_2743440932725512643_n

วันที่ 16 กันยายน 2560 (ภาคเช้า/บ่าย) ประชุม
18451725_1626677677404190_4008986403392751017_o  21743737_1626680840737207_1117217540298148198_o

21753390_1626677030737588_8131088251950257558_o

21457972_1626682840737007_8211774139708773175_o  21753352_1626669830738308_5112840098439968619_o

15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0176  21544002_1626685774070047_8812762852799043516_o

15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0179  21544199_1626676460737645_7779817066051446542_o

21458245_1626676290737662_3850787428097775870_o  21752807_1626666657405292_2408339165538555434_o

วันที่ 16 กันยายน 2560 (ภาคค่ำ) งานเลี้ยงเกษียณอายุ
15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0140     15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0164

15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0158   15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0156   15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0157   15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0155

15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0153   15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0154   15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0159
15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0152

15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0151     15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0150     15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0149

S__39419906  S__9617426  S__39419908  S__9617516   S__39387142   S__39387147  S__39387144   S__39387146

S__39387149  S__39387143

S__39387148   S__39387145

S__9617515   15-17960 นครนายก_๑๗๐๙๑๙_0024   S__9617514

21551670_1627538577318100_2716730892744364896_o  21762673_1627538543984770_7857002763787287597_o  21543934_1627518780653413_5061912574059128084_o

21551762_1627522363986388_3915567569725246503_o  19944632_1627541223984502_6830787508065069726_o   21551727_1627536273984997_6810282650098603730_o

21551672_1627539510651340_6854486731632244559_o  21551626_1627539310651360_81092125598666017_o  21752922_1627523390652952_1132513984605952749_o