งานบริการสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. (สอบปากคำทายาทสมาชิกฯ ที่ถึงแก่กรรม และการตรวจสอบการระบุผู้มีสิทธิฯ)