งานบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่10 เมษายน 2560 (ภาคเช้า) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท
ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ ร่วมบรรพชาอุปสมบท
89 องค์  ทั้งนี้ บุคลากรของ สกสค. ร่วมบรรพชาอุปสมบทด้วย 5 องค์

173126 S__5611653 S__5611654 S__5611666 S__21487623 S__21487621  S__21487620 173155 173139173149173150 173148 173142173137173136 173140 173157