คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด วางหรีดเคารพศพสมาชิก ชพ.ค.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายเอนก อุ่นใจ กรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้นำพวงหรีดไปเคารพศพนางทัศนีย์
อุดมวัฒนกูล ครูโรงเรียนบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

226480

226479