ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (มี.ค. 61)

วันที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 09.49 น.
นายสุชิน  เยโท้ ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย
ณ ห้องประชุม (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
S__16449542  S__16449545

29 มีนาคม 2561 เวลา 12.20 น.
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ของ นางฉลวย พุฒกรณ์
สังกัดอื่นๆ (สวัสดิการ 40 ปี/75 ปี) ให้แก่ทายาทฯ จำนวน 100,000.-
211249

วันที่ 23 มีนาคม 2561

211253

สมาชิก ช.พ.ค. มาเยี่ยมเยือน
211255

วันที่ 23 มีนาคม 2561  เวลา 13.30 น.
ประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย  โดยมี นายวิทย์  จุ้ยคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

107347 68439 107348

107350  107351
107353  68438

ันที่ 22 มีนาคม 2561
นายสุชิน  เยโท้ ผอ. สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท ของ ครูละออง สิงห์คราม บำนาญ สพป.สท. 1
107107

วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 09.45 น.
นายสุชิน  เยโท้ ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติประเมิน ผอ.เชี่ยวชาญอำเภอศรีสำโรง
S__16138244   S__16138245

S__16138246

วันที่ 21 มีนาคม 2561  เวลา 13.32 น.
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท นายสมคิด พึ่งพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต 2
106957

วันที่ 8 มีนาคม 2561

211260