ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางคณฑี หอมหวล สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 
จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายนคร หอมหวล บุตรของ นางคณฑี หอมหวล สมาชิก ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรม เลขประจำตัว 19033 สังกัด หักผ่านบัญชี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ด้วยเหตุ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ของ นางคณฑี หอมหวล ด้วยนะค่ะ

90768

90769