ขอแสดงความเสียใจกับ “ครอบครัวสลีวงศ์”

วันที่ 21 มีนาคม 2560  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย
มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน
100,000 บาท ให้แก่ นางจุฬา 
สลีวงศ์  คู่สมรสของนายธนวัฒน์  สลีวงศ์ สมาชิก
ช.พ.ค.,
ช.พ.ส.   สังกัด สพป. สท. เขต 2  อายุ 58 ปี  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
ด้วยเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อ

S__12189700      S__12189698