ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายสมคิด พึ่งพันธุ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2561
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท นายสมคิด พึ่งพันธุ์  ข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต 2

106958