ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.ดิเรก อุ่นอิ่ม สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 3 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นายจิรศักดิ์ อุ่นอิ่ม บุตรของ นายดิเรก อุ่นอิ่ม สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 169518 สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 2 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยเหตุ หัวใจล้มเหลว ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และได้ทำการฌาปนกิจศพ ณ วัดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 4 มกราคม 2561

S__64610306

S__64610307