ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางชุ่ม ธาราศิริวัฒน์ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นางวสุ เทียมมทอง บุตรของ นางชุ่ม ธาราศิรวัฒน์ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม เลขประจำตัว 18918 สังกัด บำนาญ อบจ.สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ด้วยเหตุ ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 1 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 และได้ทำการฌาปนกิจศพ ณ วัดลานหอย (หลวงพ่อปี้) ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

S__63684612