ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางประเสริฐ งอกงาม สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้แก่ นายอุทัย งอกงาม ซึ่งเป็น บุตร
ของ นางประเสริฐ งอกงาม สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 18882 สังกัด อื่นๆ (หักผ่านบัญชีธนาคาร) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ด้วยเหตุ ความดันโลหิตสูง

156136

156137