ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายพินิจ วงศ์คามรัตนภูมิ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 29 พ.ค. 60  เวลา 15.19 น. สำนักงาน สกสค. จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ของ นายพินิจ วงศ์คามรัตนภูมิ ให้ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

31627      31633

50702_0      50703