ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางดอกไม้ แป้นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม

                      “บริการที่ดี คือ หน้าที่ของเรา”
***สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัยยินดีให้บริการค่ะ***

วันที่ 17 พ.ค. 60 เวลา 14.15 น. นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางพัฒนา แป้นจันทร์
บุตรของ นางดอกไม้ แป้นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม เลขที่ 19085 สังกัดอื่นๆ
(หักผ่านบัญชีธนาคาร) ซึ่งถึงแก่กรรม วันที่ 17 พ.ค. 60 ด้วยเหตุ โรคอัมพฤกษ์, อัมพาต

…สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางดอกไม้ แป้นจันทร์ ด้วยนะค่ะ…
57871 57872 57873 57874 57875