ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางโคมลอย บัวมั่น สมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม

15 พ.ค. 60 เวลา 14.50 น. นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้ นางสมปอง ศรีสมบุญ ซึ่งเป็นบุตร
ของ นางโคมลอย บัวมั่น สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 18808 อายุ 93 ปี สังกัด อื่นๆ
(หักผ่านบัญชีธนาคาร) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2560 ด้วยเหตุ ปอดติดเชื้อ
52738 52739 52740 52741

…สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางโคมลอย บัวมั่น ด้วยนะค่ะ…