ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ฝังใจ”

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดสุโขทัย มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้นางมยุรี ฝังใจ
(คู่สมรส) และครอบครัว ของ นายธีระ ฝังใจ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 071280
สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 2 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ด้วยเหตุ หัวใจล้มเหลว

20914

20915

20916