ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูพิเชฏฐ์ พุ่มเรือง

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560  นายสุชิน  เยโท้   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่นางเบญจลักษณ์  พุ่มเรือง  คู่สมรสของ
นายพิเชฏฐ์  พุ่มเรือง  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  เลขที่ 403380  สังกัดบำนาญ สพป. สท.
เขต 1 อำเภอเมือง (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560)

11207 11208