ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายธนาวุฒิ ประโคม

วันที่ 27 มีนาคม 2560
นายสุชิน เย้โท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางศิริรัตน์ ประโคม คู่สมรสของ นายธนาวุฒิ ประโคม สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม

8680 8673 8676