ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์มานิต ฮวบน้อย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทของอาจารย์มานิต  ฮวบน้อย  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และได้นำหรีดไปวางเคารพศพ  ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  โดยได้มีการสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2560

S__6881284 S__6897669 S__6897667