ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์อมร ขอประสิทธิ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้กับทายาทอาจารย์อมร  ขอประสิทธิ์  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมี นายเอนก  อุ่นใจ
กรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย เป็นตัวแทนนำหรีดไปวางเคารพศพ  ซึ่งได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ บ้านเลขที่ 89
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

99444    99443

99442