ขอแสดงความอาลัย คุณย่าดอกไม้ แป้นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 18 พ.ค. 2560  เวลา 14.30 น.  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย
ได้ไปวางพวงหรีดเคารพศพคุณย่าดอกไม้ แป้นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม เลขประจำตัว
19085 ที่บ้านตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
S__5791748   S__5791749