ขอเรียนเชิญ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม “โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

] 2559-10-21 16-05-21_0005

 

2559-10-21 16-04-39_0004