ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร

ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้ความรู้การปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย (16/5/2561)15.กำแพงเพชร

1.กำแพงเพชร

2.กำแพงเพชร

3.กำแพงเพชร

4.กำแพงเพชร

5.กำแพงเพชร

6.กำแพงเพชร

7.กำแพงเพชร

8.กำแพงเพชร

9.กำแพงเพชร

10.กำแพงเพชร

11.กำแพงเพชร

12.กำแพงเพชร

13.กำแพงเพชร

14.กำแพงเพชร