ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

 

Xi55XvakRA_1476430412
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ