ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับครู

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับครู เนื่องในโอกาสวันครู 2561 ของ สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาชีพครูต่อไป bit.ly/tpdi16012561Survey

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIbtTExoRXiQJ6lwYJsx-6hebq29S8CvSua57bovJcNuU6_Q/viewform