กิจกรรม ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมงานศพ บิดา ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา (อายุ 103 ปี)

S__14671875

S__14663701

S__14663703

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมงานศพคุณแม่จันทรา บรรดิ คุณแม่ ผอ.พิรุณ บรรดิ ผอ.สกสค.จังหวัดเชียงราย(อายุ 102 ปี)
S__14696479

299346

299381

S__14696480

S__14696508

S__14696509

S__14712846