การอบรมโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (6-14 ธ.ค. 59)

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 
S__2949353 S__2940966 S__2940962

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

7 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. ดร.พิษณุ ตุลสุข  ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
คณะกรรมการ สกสค. ประธานการอบรมโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โครงการนี้จัดอบรมระหว่าง
วันที่ 6-14 ธ.ค. 59  โดยเลขาธิการฯ สกสค. ได้มอบนโยบาย โดยยึดหลัก “มีทาง วางธง สร้างทีม ทุ่มเท
อบรม ผอ. สกสค.จังหวัด S__2949356 S__2940965 S__2949272

นายวัชริทร์  ผละพล ผอ.สำนักสวัสดิการครู รักษาการ ผอ. สำนักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ สกสค.
S__2949418

วันที่ 8 ธันวาคม 2559  เวลา 6.00น.  ผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชุดใหม่ ผู้เข้าอบรมมีกิจกรรมออกกำลังกาย
และไปสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง

132798132804132799132802132805132806132810132817132812132813132820

เป็นการเปิดเวทีให้ ผอ.สกสค.จังหวัด เสนอแนวคิด แนวทาง และข้ออุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน

S__2957347

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

S__18210820 S__18210819

วันที่ 10 ธันวาคม 2559

S__3006523 S__3022877S__3014670 IMG_0473 IMG_0501 IMG_0505 IMG_0515 IMG_0520 IMG_0535 S__3006524 S__3014670 S__3014675 S__3014693

วันที่ 12 ธันวาคม 2559

IMG_1796iiIMG_1755IMG_1808IMG_1787IMG_1721S__3055656S__3055657S__3055661S__3055666IMG_1746S__3055662S__3063863S__3063838S__3063836S__3063833S__3063832S__3063819S__3063818

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

S__3063934S__3063927 S__3063928 S__3063929 S__3063931 S__3063932 S__3063935 135303 S__3064122 S__3064114 S__3064119 135302 135304 S__3064123 S__3064124