การอบรมพัฒนาความรู้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ.นครปฐม

ผู้คนมากหน้าหลายตา จากแต่ละจังหวัด ที่เข้าการอบรมพัฒนาความรู้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ.นครปฐม

14 ปี สกสค. 9 ก.ย.60_๑๗๐๙๑๘_0005