การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พนง.จนท. หลักสูตร “การพัฒนาและประเมิน พนง.จนท. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การพัฒนาและประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์” วันที่ 25-27กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

123371 123383 123376 123374 123401 123379 22046844_1677547938956779_7079139587346989434_n S__13852850 123392 123394 123395 123396