การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

เสร็จสมบูรณ์ที่สุด

S__10133559