กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอเรียนเชิญ สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน
พระราชทานของ สกสค. ประจำปี 2559 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลาง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

yv200enqNf_1470384041wlLcDzeEnw_1470384043zelVLaFUIL_1470384041yUZPQDtSfo_1470384041bWhKi4VQUJ_1470384041bI54RYnn2R_1470384041