สกสค. จัดอบรมแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัยจัด อบรมให้ความรู้กับข้าราชการครูนอกประจำการ ภายใต้โครงการ *สกสค. พร้อมเคียงข้าง สร้างความมั่นคง มุ่งตรงแก้ไขปัญหาหนี้สินครู* ณ โรงแรมสุโขทัยเทรชเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา มาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. “สกสค.ยุคใหม่ครองใจผู้รับบริการ”