ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ส.นอกสถานที่

S__28311595 S__28311561 S__28311577 S__28311578

วันจันทร์ที่18 ตุลาคม 2564 ดร.พีระพล พูลทวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการสมาชิกขอรับสวัสดิการ 40/75 นางสาคร คงประจักษ์ สมาชิก ช.พ.ส. สังกัดอำเภอศรีสำโรง ณ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย