ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-613538
โทรสาร 0 5561 3538
sukhothai@otep.mail.go.th