ติดต่อเรา

** สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย **

 

 

เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์. 055-613538 / โทรสาร. 0 5561 3538 / มือถือ. 08 6440 0687

E-Mail : cpks.sukhothai@gmail.com   /   sukhothai@otep.mail.go.th

หรือพิมพ์ค้นหาที่ App. Line :  @483vaicb (อย่าลืมพิมพ์  “@”)

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (ด้านล่างนี้)

สนง. สกสค. สุโขทัย